headerheader


Forslag til - Program for klubaftener m.m. Efterår 2021


Jeg foreslår en aften, hvor vi ser antagne billeder fra Den nationale og evt. ikke antagne billeder (skal medtages af autorer) samt snakker om disse billeder.
- Bjarne Juhl Hansen


Jeg synes at Dagholdet skal vise billeder på en eller to klubaftener i efteråret.  - Det skal være 3, 5 eller flere billeder fra hver udflugt.

Jeg synes dog, at det skal være Jer, der tager ejerskab på en sådan klubaften og skriver til de forskellige deltager. Det er vist kun Jer, der har overblikket over deltagere og kan skrive til hver enkelt deltager om billeder samt kordinere billeder og oplysninger.
- Bjarne Juhl Hansen


Øl-stafet med Torstorp Fotoklub.
- Bestyrelsen


Fotorally med Torstorp.
- Bestyrelsen


1 dags workshop med LightRoom.
- Medlemsønsker


1 dags workshop med Photoshop
- Medlemsønsker


Medlemmer præsenterer Deres billeder. 


Per Finn Nielsen , Naturfotograf , kommer og præsenterer sine billeder. 


 Hvad er det der gør et billed godt, gode og dårlige eksempler. Jens Jakobsson vil gerne strikke noget sammen. 
Vi sender en RAW fil til alle og beder medlemmerne om at færdigredigere billederne, Herefter bliver et fremlagt på en klubaften. 
Der skal evt. bruges 2 billeder. Evt. 2 aftner. Oktober. måned. 


Dagholdet arrangere en tur til Skjoldnæsholm Sporvejsmuseet. Hans Peter Arrangerer en tur. 


Fototeknik, Focuscheck,  Erfaringsudveksling på tværs af kameratyper. Alle medbringer mindst 1 kamera. (snak evt. ved afslutning). 


Kværkeby - fuglereservat - tur for fotoklubben. Evt. d. 23 august, som opstart på sæsonen. 


Peter Gjevert, prøver at arrangere en aften med ebn proffesionel fotograf. november. Dette er nu bekræftet. 


 Rovfugleshow Them. 4-5 September. 


 København i godt vejr - evt. Klubaften. Med focus på kamera indstillinger. 


 Gråkort - Hvad bruges det til.  -  Kim Ruberg